2 standard oljerensesystemer

Trykkfrie og trykksatte hydraulikksystem

For å få en effektiv vannfordampning i toppen av Purifiner, kreves at fordampningskammeret er helt trykkfritt. D.v.s at retur av oljen fra filteret skal renne tilbake til systemet uten mottrykk i anlegget. Dette har gitt oss en del utfordringer, da de fleste hydraulikkanlegg har et vist trykk i systemet som vi måtte overvinne for å få oljen tilbake ferdig renset.

Vi bygger komplette Purifinere oljerensere for trykkfrie-og trykksatte hydraulikksystem.

Vi har utviklet, og leverer i dag to standard Purifinere oljerensesystemer, et enkelt for trykkfritt system, og et for trykksatt system.Purifiner TF5060PUH


Purifiner TS5060PMH

Type TF5060PUH

TF-trykkfritt uten forheater.

Anlegget er bygget opp på rustfri chassis, med sugepumpe hvor retur av oljen skal renne tilbake til systemet uten mottrykk. Pumpens løftehøyde er 8 m, der det mest vanlige er å suge oljen fra systemet, og retur av oljen tilbake til trykkfri tank.

  • Mål: 450 mm x 470 mm x 580 mm
  • Vekt: 35 kg
  • Beregnet for system opp til 2000 liter olje

Type TS5060PMH

Er der trykk på hydraulikksystemet, må dette overvinnes for å få renset olje tilbake på systemet. Delta Pumpefabrikk AS Haugesund, har utviklet spesielt for Purifiner en pumpe med 2 kammer, hvor det ene kammer suger oljen fra systemet, og det andre kammer trykker oljen tilbake til systemet opp til 8 bars trykk. Purifiner kan plasseres hvor som helst i kretsen i et hydraulikksystem.

  • Mål: 450 mm x 470 mm x 580 mm
  • Vekt: 45 kg
  • Beregnet for system opp til 2000 liter olje
Brosjyre:
Ingen filer