Olje- & Dieselrensing

Vann, partikler, harpiks og løsningsmidler. Vi renser til bedre kvalitet enn mange produsenter leverer som ny

Unngå ulemper, kostnader, driftsavbrudd og unødig verkstedsopphold, på hydraulikk, smøresystemer og dieselmotorer.

Alle våre uniter som er i produkter kan leies. Kontakt oss for mer informasjon.