Olje

 Våre renseenheter fjerner vann og forurensinger fra olje, som står for ca. 80 % av slike problemer.
Vi forlenger oljens levetid 10 – 15 ganger, reduserer behov for oljeskift og tar vare på felles ressurser og miljø.